Activiteiten

Fietstochten

Jaarlijks organiseren wij een fietstocht. Samen met alle leden gaan wij circa 15 Km fietsen, de tochten gaan door steden via vijvers en meren. Wij nodigen u van harte uit om aan deze activiteit mee te doen...  

Jaarvergaderingen

Een jaarvergadering is een jaarlijkse algemene vergadering van een bedrijf of vereniging. In het geval van een vereniging is de jaarvergadering een specifieke vorm van een algemene ledenvergadering: in deze ALV wordt de uitvoering van het beleid en de resultatenrekening van het vorige jaar goedgekeurd en geëvalueerd en het beleid en de begroting voor het aankomende jaar wordt vastgesteld. Vaak worden in de jaarvergadering tevens de functies binnen het bestuur overgedragen. Voor het verslag van de jaarvergadering kunt u terecht onder het clubblad.  

Kaarten

Deelnemen aan een jokeren toernooi. Iedereen die ouder is als 16 jaar kan zelfstandig deelnemen aan het toernooi, jongere personen kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een ouder of voogd . Voor aanvang van de wedstrijden dienen de deelnemers in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van het toernooireglement van een toernooi. Het jaarlijkse joker toernooi loopt van half september tot begin mei van het daarop volgende jaar. Wilt u meedoen dan kunt u zich eind augustus opgeven bij onze secretaris C. Vreulink 0630355971 Ook is er jaarlijks kerstkaarten en paaskaarten. Personen die in het verleden de toegang is ontzegt aan onze lokaliteit kunnen niet deelnemen aan een toernooi.